Eierstokkanker

Op zoek naar meer informatie over eierstokkanker?

Deze infobrochure is een initiatief van ENGAGe, European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups. Meer info op hun website.

Voor de vertaling naar het Nederlands hebben wij, vzw Vriendtjes Tegen Kanker, gezorgd. 

Prof. dr. Ignace Vergote over eierstokkanker

Eierstokkanker is “een zeer moeilijke kanker, die jong en oud treft”, een “silent killer”.

81% van de patiënten overlijden. Het is niet alleen een zeer kwaadaardige kanker, maar het is ook een vergeten kanker, waar weinig onderzoek naar is. Dit blijft een pijnlijke realiteit, maar toch is enige vooruitgang te merken volgens professor Vergote: “Uiteraard is dat niet voldoende, want zoals je zegt: de meeste patiënten sterven. Maar nu gaat bijna de helft 5 jaar langer leven.”

Evelien Devriendt leed helaas aan 1 van een honderdtal soorten eierstokkanker die zeer slecht gekend is. Men heeft haar dit laten voelen, maar zij bleef altijd “optimistisch, vechtend tegen de bitch, haar kanker” en verraste professor Vergote met haar vraag “Wat doe je van kankeronderzoek? Kan ik iets doen?” Ze was echter niet iemand die dan alles zomaar op z’n beloop liet, integendeel: “de volgende keer stond ze daar met oorringen, die ik voor mijn dochter gekocht heb, en uiteindelijk zijn denk ik bijna alle verpleegsters op regelmatige basis die oorringen of bandjes (…) tegen eierstokkanker gaan dragen”. Dit alles om geld in te zamelen voor verder onderzoek naar eierstokkanker. 
In het onderzoek van professor Vergote richt men zich op moleculaire therapie, waarbij men gaat zoeken naar genetische zwakheden in de tumoren. Op basis hiervan wordt dan een gerichte therapie ontwikkeld. Waarom dan geen chemotherapie? 

“Chemotherapie vergelijk ik meestal voor de patiënten met een atoombom. Die maakt alle kankercellen – of zoveel mogelijk kankercellen – wel kapot, maar ook de normale cellen, waardoor je beperkt bent in de hoeveelheid chemotherapie die je kunt geven”.
Aangezien moleculaire therapie zich enkel op de tumorcellen richt, gaan de normale cellen minder schade ondervinden en zo zijn er minder bijwerkingen. 

“De oprichting van het Fonds Vriendjes Tegen Kanker heeft ook mij enorm getroffen, ook al zie ik dagelijks patiënten met eierstokkanker. Nieuwe patiënten, 16 jaar, 20 jaar, 22 jaar zoals Evelien, of 80 jaar, het blijft altijd iets doen met ons als arts.”
Er is nog een lange weg te gaan in de strijd tegen eierstokkanker. “Kanker is, zoals Evelien altijd zei, een echte bitch”. Maar er is wel vooruitgang, steunend op nieuw onderzoek. En dat is ook waar “Vriendtjes Tegen Kanker”, het eerste echte eierstokkankerfonds, om draait. 

Tekst opgesteld aan de hand van citaten uit de speech van professor Vergote ter ere van de officiële inhuldiging van het fonds “Vriendtjes Tegen Kanker”.

Eierstokkanker

a.k.a. de ‘Silent Killer’

Kankerregister 2010. 510 vrouwen gediagnosticeerd in Vlaanderen, 415 vrouwen overleden hetzelfde jaar aan de gevolgen van met deze ziekte. Hoewel eierstokkanker een relatief klein aandeel vormt onder de diagnoses van kanker (vergeleken met het voorkomen van prostaat-, borst- en longkanker), vertalen deze cijfers zich in een mortaliteit-incidentieratioratio van maar liefst 81%. Dit is de hoogst meetbare mortaliteit-incidentieratio van kanker bij vrouwen, gevolgd door 78% voor longkanker. Eierstokkanker staat in België op de 7e plaats van de meest gediagnosticeerde kankers bij vrouwen en is eveneens wereldwijd de vijfde doodsoorzaak bij vrouwen.
Deze aangrijpende cijfers zijn rechtstreeks te wijten aan:
  • De vage klachten vergelijkbaar met onder andere menstruatieklachten en prikkelbare darmsyndroom,
  • Het vaak laattijdig kunnen diagnosticeren van eierstokkanker,
  • Geen screeningmethode voorhanden die eierstokkanker opspoort.
Een eerlijke strijd kan men het niet noemen. Vriendtjes Tegen Kanker wil alle vrouwen, families en vrienden die met eierstokkanker geconfronteerd worden, bijstaan door geld in te zamelen dat rechtstreeks naar Fonds Vriendtjes Tegen Kanker gaat. Dit KU Leuven-fonds onder leiding van professor Dr. Ignace Vergote en zijn fantastisch multidisciplinair team onderzoekt deze bovenstaande items grondig, zodat vrouwen een eerlijke kans krijgen om te vechten tegen deze ziekte.

Contact

Vriendtjes Tegen Kanker
Beekstraat 43
3130 Betekom

0475 55 32 17
Vind ons ook op