Ons verhaal

Vriendtjes Tegen Kanker vzw is een initiatief opgericht door Evelien Devriendt en Evelien Van Passel.

Onze vriendengroep maakt handgemaakte juweeltjes en organiseert uiteenlopende evenementen ten voordele van onderzoek naar eierstokkanker. Al ons ingezamelde geld gaat rechtstreeks naar ons fonds onder leiding van prof. Dr. Ignace Vergote, Europees expert op het vlak van gynaecologische kankers en diensthoofd Gynaecologie-Verloskunde van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven.

Onze missie

Eierstokkanker wordt vaak veel te laat ontdekt omwille van de vaak vage symptomen. Hierdoor ligt het sterftecijfer bij eierstokkanker vrij hoog ten opzichte van andere kankers. Onze missie is om dat cijfer sterk te doen dalen en zo deze “silent killer” het zwijgen op te leggen.

Onze visie

Vriendtjes Tegen Kanker richt zich enerzijds op awareness en anderzijds op fondsenwerving. We willen eierstokkanker in de spotlight te brengen via onze social media, lezingen, verspreiding van USB sticks, ... om zo vrouwen bewust te maken van hun lichaam en  indien ze zich niet goed voelen, tijdig aan de alarmbel te doen trekken. Anderzijds willen we met ons ingezamelde geld het onderzoek aan het UZ Leuven ondersteunen, om zo tot snellere detectie en betere behandelingen te komen. Voor patiënten die toch vaak een hele zware diagnose opgelegd krijgen, willen we zo een sprankeltje optimisme brengen in hun strijd.

Verwezenlijkingen

Hoofdhuidkoeling

Wegens de grote vraag van patiënten werden door Fonds Vriendtjes Tegen Kanker twee toestellen voor hoofdhuidkoeling aangekocht. Dit toestel vermindert de impact van de chemotherapie op de haarwortels. Hierdoor hebben mensen die chemotherapie volgen een grotere kans op het behouden van hun haar.

Geldinzameling

In totaal zamelden we al meer dan 100,000 euro in om het onderzoek naar eierstokkanker verder te steunen. Dit was mogelijk door een combinatie van schenkingen, legaten en evenementen.
Vriendtjes Tegen Kanker
Beekstraat 43
3130 Betekom

0475 55 32 17
Vind ons ook op