Ons verhaal

Vriendtjes Tegen Kanker vzw is een initiatief opgericht door Evelien Devriendt, Evelien Van Passel en Pieter-Jan Depauw.

Onze vriendengroep organiseert uiteenlopende projecten en verkoopt handgemaakte juwelen ten voordele van onderzoek naar eierstokkanker. Al ons ingezamelde geld gaat rechtstreeks naar het fonds Vriendtjes Tegen Kanker onder leiding van prof. Dr. Ignace Vergote, Europees expert op het vlak van gynaecologische kankers en diensthoofd Gynaecologie-Verloskunde van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven.

Onze missie

Elk jaar krijgen in België ongeveer 800 meisjes en vrouwen de diagnose van eierstokkanker, amper 25% van deze vrouwen is 10 jaar later nog in leven.  Eierstokkanker wordt vaak veel te laat ontdekt omwille van de vage symptomen. Bovendien heeft dit type tumor meer varianten en zijn er meer veranderingen in het genetische materiaal dan eender welke andere tumor wat de behandeling zeer complex maakt. Hierdoor ligt het sterftecijfer bij eierstokkanker zeer hoog ten opzichte van andere kankers. 

Fundamenteel onderzoek is broodnodig om deze kanker te doorgronden en de behandeling hierop af te stemmen. 

Tien jaar geleden bestond er geen laagdrempelige organisatie die zich hiervoor inzette, was er weinig fondsenwerving voor onderzoek en was er weinig bewustzijn rond deze ziekte in Vlaanderen en België. 

Onze missie is om dat overlevingspercentage te doen stijgen en zo deze “silent killer”, eierstokkanker het zwijgen op te leggen. Dankzij uw schenkingen en initiatieven staan we sterker!


Onze visie

Vriendtjes Tegen Kanker richt zich enerzijds op bewustmaking en anderzijds op fondsenwerving

We willen eierstokkanker in het daglicht brengen via onze social media, lezingen, verspreiding van USB sticks, ... om zo vrouwen bewust te maken van hun lichaam en tijdig aan de alarmbel te doen trekken. We geloven er in dat meer bewustmaking zorgt voor meer vroegtijdige diagnoses, meer ondersteuning en meer overlevingskansen. 

Anderzijds willen we met ons ingezamelde geld het fundamentele onderzoek aan KU Leuven en UZ Leuven ondersteunen, om zo tot snellere detectie en betere behandelingen te komen. 

Voor patiënten die een hele zware diagnose opgelegd krijgen, willen we zo een sprankeltje optimisme brengen in hun strijd en ons inzetten voor patiëntencomfort.


Hoofdhuidkoeling

Wegens de grote vraag van patiënten werden door Fonds Vriendtjes Tegen Kanker twee toestellen voor hoofdhuidkoeling aangekocht. Dit toestel vermindert de impact van de chemotherapie op de haarwortels. Hierdoor hebben mensen die chemotherapie volgen een grotere kans op het behouden van hun haar.

Geldinzameling

In totaal zamelden we al meer dan 300,000 euro in om het onderzoek naar eierstokkanker verder te steunen. Dit was mogelijk door een combinatie van schenkingen, legaten en evenementen, en omdat al onze vrijwilligers zonder loon werken.

Verwezenlijkingen

Contact

Vriendtjes Tegen Kanker
Beekstraat 43
3130 Betekom

0475 55 32 17
Vind ons ook op